วิธีการชำระเงินค่าสินค้า


บัญชีธนาคาร

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน) ตลาดเอซี ลำลูกกา(คลอง 4) บริษัท ดีเอสไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 684-1-00116-6 กระแสรายวัน