อุปกรณ์เซฟตี้

ID : 178018
Brand : 3M
Model : รุ่น 6003
Last Update : 01/10/2563 13:49 Preview : 800
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับใช้งานป้องกันไอระเหย สารตัวทำละลาย และกรดแก๊ส 1 แพ็ค บรรจุ 2 ชิ้น
ID : 178019
Model : 6001
Last Update : 01/10/2563 14:04 Preview : 731
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย รายละเอียดสินค้า : เหมาะสำหรับใช้งานป้องกันไอระเหยสารตัวทำละลาย เช่น สี แล็คเกอร์ ทินเนอร์ โทลูอีน ยาฆ่าแมลง น้ำมัน 1 แพ็ค บรรจุ 2 ชิ้น
ID : 178020
Model : 6005
Last Update : 01/10/2563 13:52 Preview : 720
หน้ากากป้องกันแก๊ส และไอระเหย รายละเอียดสินค้า : ใช้สำหรับป้องกันไอฟอร์มัลดีไฮด์ และไอระเหยสารตัวทำละลาย 1 แพ็ค บรรจุ 2 ชิ้น
ID : 178073
Brand : 3M
Model : H10A
Last Update : 02/10/2563 08:33 Preview : 694
ค่าการลดเสียง 30 เดซิเบล เอ
ID : 178074
Brand : 3M
Model : H31A
Last Update : 02/10/2563 08:35 Preview : 520
ค่าการลดเสียง 24 เดซิเบล เอ
ID : 178075
Brand : 3M
Model : H10B
Last Update : 02/10/2563 08:36 Preview : 644
ค่าการลดเสียง 29 เดซิเบล เอ
ID : 178076
Brand : 3M
Model : H31P3E
Last Update : 05/11/2563 15:30 Preview : 747
ค่าการลดเสียง 23 เดซิเบล เอ
ID : 178077
Brand : 3M
Last Update : 05/11/2563 15:29 Preview : 759
ค่าการลดเสียง 27 เดซิเบล เอ
ID : 178078
Model : 2925
Last Update : 02/10/2563 08:41 Preview : 1,238
ID : 178079
Brand : 3M
Model : 2925
Last Update : 02/10/2563 08:43 Preview : 796
ID : 178080
Brand : 3M
Model : 2925
Last Update : 02/10/2563 08:45 Preview : 592
ID : 178081
Brand : 3M
Model : 8912 FABRIC
Last Update : 02/10/2563 08:47 Preview : 489
ขนาด 25.4 มม. X 50 ม.
ID : 178082
Brand : 3M
Model : 8912 FABRIC
Last Update : 02/10/2563 08:48 Preview : 482
ขนาด 38.1 มม. X 50 ม.
ID : 178083
Brand : 3M
Model : 8912 FABRIC
Last Update : 02/10/2563 08:50 Preview : 490
ขนาด 50.8 มม. X 50 ม.
ID : 178084
Brand : 3M
Model : H-701R
Last Update : 06/11/2563 10:48 Preview : 1,067
ID : 178085
Brand : 3M
Model : H-702R
Last Update : 02/10/2563 08:53 Preview : 609
ID : 178086
Brand : 3M
Model : H-702V
Last Update : 02/10/2563 08:54 Preview : 834
ID : 178087
Brand : 3M
Last Update : 02/10/2563 08:55 Preview : 569
สำหรับรอบเอว 34-38นิ้ว
ID : 178088
Brand : ฟูทูโร่™
Last Update : 02/10/2563 08:57 Preview : 464
ขนาด 42.0 – 52.0 นิ้ว 106.7 – 132.1 ซม.
ID : 178089
Brand : ฟูทูโร่™
Last Update : 02/10/2563 08:59 Preview : 502
ขนาด 32.0 – 42.0 นิ้ว 81.3 – 106.7 ซม.