เทปและกาว

ID : 178038
Brand : 3M
Last Update : 12/02/2564 08:22 Preview : 1,045
ขนาด : 290 ml. (L/T 2-3M)
ID : 178039
Brand : 3M
Last Update : 12/02/2564 08:21 Preview : 862
ขนาด : 290 ml. (L/T 2-3M)
ID : 178040
Brand : 3M
Last Update : 01/10/2563 15:05 Preview : 1,033
ขนาด : 24 Fl. Oz
ID : 178041
Last Update : 12/02/2564 08:22 Preview : 886
ขนาด 24 Oz (น้ำหนักสุทธิ 17.65Oz) (L/T 2-3W)
ID : 178042
Brand : 3M
Model : 2214
Last Update : 10/02/2564 10:16 Preview : 1,033
(L/T 2-3W)
ID : 178043
Brand : 3M
Model : 2214
Last Update : 10/02/2564 10:16 Preview : 962
ขนาด : 36mmX25M, แพคเดียว 1 ม้วน (L/T 2-3W)
ID : 178044
Model : 2565
Last Update : 10/02/2564 10:16 Preview : 1,029
ขนาด : 12mmX25M, แพคเดียว 1 ม้วน (L/T 2-3W)
ID : 178045
Model : 2214
Last Update : 10/02/2564 10:17 Preview : 1,003
ขนาด : 48mmX25M, แพคเดียว 1 ม้วน (L/T 2-3W)
ID : 178046
Brand : 3M
Last Update : 12/02/2564 08:23 Preview : 1,092
ขนาด 12 มม x 5 ม(L/T 2-3w)
ID : 178047
Last Update : 12/02/2564 08:23 Preview : 846
ขนาด 18 มม x 3 ม (L/T 2-3W)
ID : 178048
Model : CT3749
Last Update : 10/02/2564 10:18 Preview : 893
ขนาด 12 มม. x 10 ม (L/T 2-3W)
ID : 178049
Brand : 3M
Last Update : 10/02/2564 10:19 Preview : 923
ขนาด 48 มม. X 100 ม (L/T 2-3 W)
ID : 178051
Brand : 3M
Model : 1910C
Last Update : 12/02/2564 08:24 Preview : 846
ขนาด 48 มม. X 10 ม. (L/T 2-3W)
ID : 178052
Brand : 3M
Model : 1910C
Last Update : 12/02/2564 08:24 Preview : 864
ขนาด 48 มม. X 10 ม. (L/T 2-3W)
ID : 178054
Brand : 3M
Last Update : 02/05/2566 15:59 Preview : 2,062
1X17 นิ้ว 1 แพ็ค บรรจุ 25 ชิ้น (L/T 1-2W)
ID : 178055
Brand : 3M
Model : PB21
Last Update : 12/02/2564 08:25 Preview : 797
ขนาด 12มม. X 5 ม. (L/T 2-3W)
ID : 178056
Brand : 3M
Model : PW21
Last Update : 12/02/2564 08:25 Preview : 776
ขนาด 24 มม. X 5 ม. (L/T 2-3W)
ID : 178058
Brand : 3M
Model : PB21
Last Update : 12/02/2564 08:25 Preview : 1,276
ขนาด 24 มม. X 5 ม. แกน 1 นิ้ว (L/T 2-3W)
ID : 178059
Brand : 3M
Model : PW21
Last Update : 12/02/2564 08:25 Preview : 1,108
ขนาด 24 มม.x 3 ม. แกน 1 นิ้ว (L/T 2-3W)
ID : 178060
Brand : 3M
Last Update : 12/02/2564 11:14 Preview : 1,452
ขนาด 2 นิ้ว X 36 หลา (L/T 1-2M)