กระดาษเช็ดหน้า, เช็ดปาก

ID : 178287
Brand : Kimsoft
Last Update : 06/01/2566 09:29 Preview : 1,729
ขนาดแผ่น: 9.60 x 18.60 cm
ID : 178288
Brand : KIMSOFT*
Last Update : 06/01/2566 10:08 Preview : 1,216
ขนาดแผ่น: 9.60 x 18.60 cm
ID : 178322
Brand : KLEENEX®
Model : 91000
Last Update : 06/01/2566 10:10 Preview : 996
ขนาดแผ่น : 19.30 x 21.20 cm
ID : 178323
Brand : KLEENEX®
Last Update : 06/01/2566 10:11 Preview : 1,030
ขนาดแผ่น : 19.30 x 21.20 cm
ID : 178324
Brand : KLEENEX®
Model : 93000
Last Update : 06/01/2566 10:11 Preview : 1,034
ขนาดแผ่น : 19.30 x 21.20 cm
ID : 178325
Brand : SCOTT®
Model : 17010
Last Update : 06/01/2566 09:45 Preview : 1,159
ขนาดแผ่น: 20.60 x 21.10 cm จำนวนแผ่นต่อกล่อง: 150 แผ่น
ID : 178327
Brand : SCOTT®
Last Update : 06/01/2566 09:48 Preview : 1,257
ขนาดแผ่น: 13.70 x 21.10 cm
ID : 178328
Brand : SCOTT®
Model : 17030
Last Update : 06/01/2566 10:02 Preview : 1,180
ขนาดแผ่น: 20.60 x 21.10 cm
ID : 178329
Brand : SCOTT®
Model : 17040
Last Update : 06/01/2566 10:04 Preview : 2,258
ขนาดแผ่น: 20.60 x 21.10 cm
ID : 178669
Brand : KIMSOFT*
Last Update : 02/02/2565 13:40 Preview : 1,930
กระดาษเช็ดปาก KimSoft Popup 1 ชั้น จำนวน 200 แผ่น/ห่อ X 2 ห่อ พร้อมกับ กล่องตั้งโต๊ะ 1 ชิ้น